3.8.15

Hvordan reserverer jeg meg mot meningsmålinger / markedsundersøkelser? --

Mange ønsker å reservere seg mot meningsmålinger / markedsundersøkelser. Slik går du frem hos Ipsos:

Fra Ipsos' hjemmeside:
Dersom vi nylig har kontaktet deg, og du har spørsmål, kommentarer eller klager, kan du ta kontakt på tlf. 22 95 47 00 eller sende en e-post til firmapost.norway@ipsos.com. Denne e-postadressen kan du også bruke dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppringt av Ipsos MMI. For å behandle din forespørsel om reservasjon, må du inkludere ditt telefonnummer i henvendelsen. Merk at for at vi skal kunne ekskludere et telefonnummer, må vi lagre nummeret i en database. Vi garanterer at denne databasen ikke brukes til noe annet, og ikke blir delt med en tredjepart. Databasen inneholder kun telefonnumre, ingen annen kontaktinformasjon.

14.6.15

Du trenger ikke pop-up for å informere om informasjonskapsler --

Det er ingen grunn til å ha pop-up for å informere om cookies (informasjonskapsler).

Dette er hva difi.no skriver om saken:

Brukeren skal informeres om nettstedets bruk av informasjonskapsler. Dette inkluderer hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som blir brukt, formålet med bruken, samt hvem som bruker opplysningene. Er informasjonsplikten oppfylt er det tilstrekkelig at brukeren har akseptert bruken av informasjonskapsler gjennom innstillingen i nettleseren. Dette gjelder også der nettleseren allerede er forhåndsinnstilt for aksept (dvs at det ikke er nødvendig med «pop-ups» o.l.)

Se for øvrig http://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/cookies/

Alle tjenester skal ivareta hensynene til personvern og sporbarhet, og informere om hvordan personvern ivaretas, hvordan personopplysninger behandles, samt hvilke rettigheter de har til innsyn, retting og sletting.

Personvernerklæringen skal minst inneholde følgende punkter:
  • formålet med innsamling av personopplysninger
  • hvem som er behandlingsansvarlig
  • om det skjer utlevering til tredjeparter
  • framgangsmåte for å få innsyn
  • kontaktinformasjon
Det skal i ettertid være mulig å hente fram kopi av inngitte data og alle lagrede personopplysninger.

Kilde: kvalitet.difi.no

Facebook-bilder, logoer etc. --

Facebookbrand.com finner du logoer, bilder og retningslinjer for bruk av grafisk materiale knyttet til merkevaren Facebook.

30.3.15

Word-tips: Vis skjulte tegn --

vis skjulte tegn i Word: eksempelNoen ganger har du behov for å se skjulte tegn (myk bindestrek, mellomrom, hardt mellomrom, avsnittssymbol m.m.). Det kan for eksempel være praktisk hvis du skal fjerne linjeskiftene i en e-post du har kopiert og limt inn i tekstbehandlingsprogrammet ditt.

På verktøylinjen din skal du ha en knapp med et avsnittssymbol (¶). Klikk på den, så får du se de skjulte tegnene. For å fjerne visning av skjulte tegn, klikker du en gang til på knappen.

I ordet «mellomrom» ser du hvordan en myk bindestrek ser ut og i telefonnummeret når du har slått på visning av skjulte tegn. I telefonnummeret ser du harde mellomrom, som gjør at det ikke deles.

Tipset er hentet fra Word-tips.no

14.1.15

Myk bindestrek i Word --

Myk bindestrek bruker man når man skal dele et ord ved slutten av en linje. Dersom linjefallet endrer seg, vil den myke bindestreken bli usynlig. Hvis man bruker vanlig bindestrek, vil bindestreken bli stående i ordet selv om linjefallet endres.

Store hull ved enden av linjene er en av de tingene du kan gjøre noe med for å gi dokumentet et visuelt løft.

Bruker du myk bindestrek med fornuft, vil dokumentene dine få et mer profesjonelt utseende. I nettpublisering er det mulig å bruke ­ i koden for å angi myk bindestrek. Siden versjon 3 har Firefox' utformingsmotor, Gecko (1.9.0+), støttet myk bindestrek. Også Webkit (Safari/Chrome), Gecko, KHTML (Konquerer), Trident (IE) og Presto (Opera) støtter myk bindestrek.

Slik setter du inn myk bindestrek

Den myke bindestreken får du ved å plassere markøren på innsettingspunktet, og så holde Ctrl inne mens du trykker på bindestrektasten.

Hvis du slår på visning av skjulte tegn, vil den myke bindestreken fremstå som en lang tankestrek med en krok på høyre side.

6.1.15

Slik fjerner du data som er lagret i skjemaer i Firefox --

Slik fjerner du data som er lagret i skjemaer i nye versjoner av Firefox:

Har du lett deg blind etter dialogboksen med Clear Data i Firefox, der du kunne velge hva du skulle slette av cache, cookies, skjemadata etc.? Når det gjelder skjemaer, er løsningen enkel:
  • Klikk på det tomme feltet - en dropdown med ett eller flere elementer dukker opp
  • Merk det elementet du vil slette
  • Trykk DELETE (Shift+Delete på Mac)